Obsługa księgowa firm

Obsługa księgowa firm

Biuro rachunkowe Super Księgi zajmuje się całościową obsługą księgową mikro i małych przedsiębiorców z dowolnej branży. Z usług biura korzystają zarówno osoby, które prowadzą jednoosobową działalność, jak i przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej.

Prowadzimy pełną księgowość (księgi handlowe) oraz księgowość uproszczoną (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), uwzględniając specyfikę działalności naszych Klientów. Dzięki skorzystaniu z usług księgowych naszych rzetelnych, fachowych i terminowych pracowników będą mieli Państwo więcej czasu na zajmowanie się rozwojem własnego przedsiębiorstwa.

Księgowość w pełnym zakresie

Pełna księgowość to obowiązek comiesięcznego wywiązywania się z wielu czynności rachunkowych, które należy wykonać starannie i bezbłędnie. Księgi handlowe muszą prowadzić firmy, które uzyskały roczny przychód netto równy minimum 2 mln euro. Kwotę przychodu firm w Polsce oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP. Klientom, którzy dobrowolnie decydują się na pełną księgowość lub osiągnęli poziom powyższego limitu, oferujemy:

• opracowanie zakładowego planu kont,

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

• sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat.

Księgowość w uproszczonej formie

Wiele małych i średnich firm rozlicza się na podstawie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Towarzyszą temu czynności związane z ewidencjonowaniem środków trwałych oraz opracowaniem i aktualizacją planu amortyzacji. Ponadto każda firma ma obowiązek sporządzania deklaracji rozliczeniowych w zakresie podatku dochodowego (PIT), opcjonalnie m.in. podatku od towaru i usług, czyli popularnego VAT-u. Wszystkich zaś dotyczą roczne rozliczenia podatku.

Jeszcze inną formą jest ryczałt ewidencjonowany. Firmy na ryczałcie rozliczają się z podatków o wysokości obliczanej na podstawie uzyskanego przychodu. Przychód nie jest w tym wypadku pomniejszany o koszty, co odróżnia ryczałtowców od firm na księdze przychodów i rozchodów.

Nasze biuro rachunkowe rozlicza też firmy, dla których wystarczającą formą księgową jest karta podatkowa. W najprostszej w obsłudze księgowej karty podatkowej skorzystać mogą indywidualni przedsiębiorcy i spółki cywile. Wysokość podatku na karcie podatkowej jest stała i uzależniona od rodzaju działalności, liczby pracowników i mieszkańców gminy, w której prowadzona jest firma.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie obsługi kadrowej firm.