Archive for lipiec, 2015

27lip, 15

Dotychczasowy limit obrotu 20.000 zł rocznie, zwalniający z korzystania z kasy fiskalnej, od 2015 r. nie ma zastosowania do przedsiębiorców prowadzących małe bary, lokale z przygotowywaną żywnością oraz budki z „fast foodami”. Obecnie zwolnienia tego nie zastosuje się już u podatników, prowadzących usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Chodzi wyłącznie o podmioty świadczące takie usługi ... more

20lip, 15

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych płatników. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej ma zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2015 roku. Spodziewać się możemy obniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. ... more

13lip, 15

Polska znajduje się w ścisłej czołówce Unii Europejskiej pod względem czasu spędzanego w pracy. W 2013 r. polscy pracownicy pracowali średnio aż po 41 godzin tygodniowo. Więcej czasu w pracy spędzali jedynie Grecy. Równocześnie produktywność polskiej pracy jest aż trzykrotnie niższa od średniej unijnej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że średnia liczba godzin przepracowanych w skali ... more