Archive for czerwiec, 2019

26cze, 19

Decyzja o założeniu własnej firmy to często wynik dobrego pomysłu na biznes lub brak odpowiednich ofert pracy w miejscu zamieszkania. Przed założeniem własnej firmy należy przemyśleć kilka istotnych kwestii, a mianowicie: Nazwa firmy, Profil jej działalności i związane z tym kody PKD, Data rozpoczęcia działalności, Forma opodatkowania, Konto firmowe czy prywatne, Profil zaufany. Są to ... more

14cze, 19

Prowadząc firmę, podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Naszym obowiązkiem jest opłacanie składek na te dwa ubezpieczenia. Zatrudniając pracowników, musimy także opłacać składki na ich ubezpieczenia (zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Formalności związane z odprowadzaniem owych składek są zawiłe i wiele osób gubi się w związanej z tym papierkowej robocie. Składki ... more

3cze, 19

Każdy płatnik składek ZUS co roku składa bardzo dużo różnych dokumentów. W wielu z nich spotykamy błędy, które wynikają z zagubienia się w mnogości różnych sum, dat, specjalnych kodów i identyfikatorów. W tym wpisie omówimy najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu składek ZUS. Dlaczego warto pilnować poprawności składanych dokumentów? Warto jest korygować błędy występujące w dokumentach ... more