Archive for Lipiec, 2019

1Lip, 19

Prowadząc firmę, podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Naszym obowiązkiem jest opłacanie składek na te dwa ubezpieczenia. Zatrudniając pracowników, musimy także opłacać składki na ich ubezpieczenia (zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Formalności związane z odprowadzaniem owych składek są zawiłe i wiele osób gubi się w związanej z tym papierkowej robocie. Składki ... more