Blog

15lip, 19

Zakładając własną firmę musimy podjąć kilka kluczowych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Zanim zarejestrujemy działalność w urzędzie gminy powinniśmy wziąć pod uwagę, jakich przychodów się spodziewamy z naszej działalności i wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Własna działalność gospodarcza lub spółka osobowa może rozliczać podatek w następujących formach:

  • na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Każda z tych form ma swoje wady i zalety, dlatego należy wszystko wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji. Przy wyborze warto zasięgnąć informacji u księgowej.

Najprostsza forma opodatkowania to ta na zasadach ogólnych. Wysokość podatku jest związana z osiąganym dochodem – jeśli nie przekracza 85 528 zł to stawka podatku wynosi 18%, powyżej tej kwoty płacimy podatek 32%. Do obowiązków należy prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz składanie deklaracji i zeznań podatkowych. W KPiR należy skrupulatnie odnotowywać wszelkie przychody i rozchody, tak by w razie kontroli urzędu skarbowego mieć dobrze przygotowaną dokumentację. Zaletą jest odliczanie kosztów uzyskania przychodów, wspólne rozliczenia z małżonkiem, ulgi podatkowe, czy też kwota wolna od podatku.

Podatek liniowy wynosi 19% niezależnie od osiąganego dochodu, czyli może być korzystne dla firm, które przekraczają kwotę 85 528 zł. Niestety przy tej formie opodatkowania nie możemy rozliczać się ze współmałżonkiem, nie możemy też odliczać kwoty wolnej od podatku. Obowiązuje nas prowadzenie KPiR.

Z ryczałtu mogą korzystać tylko firmy, których dochód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 250 000 euro. Wysokość stawek zryczałtowanych jest uzależniona od rodzaju działalności i wynosi od 3 do 20%. Nie wymaga prowadzenia ksiąg podatkowych, ale na koniec roku należy przeprowadzić remanent.

Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania, a jej wysokość ustala naczelnik urzędu skarbowego w zależności od rodzaju działalności, liczby pracowników i wieku przedsiębiorcy.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.