Blog

14cze, 19

Prowadząc firmę, podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Naszym obowiązkiem jest opłacanie składek na te dwa ubezpieczenia. Zatrudniając pracowników, musimy także opłacać składki na ich ubezpieczenia (zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Formalności związane z odprowadzaniem owych składek są zawiłe i wiele osób gubi się w związanej z tym papierkowej robocie. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) można uwzględnić także przy odliczaniu wysokości podatku.


Jak należy rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne w podatkach?

Sposób rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne w podatkach zależy od tego, jaki rodzaj ubezpieczenia mamy oraz od przyjętej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Może to być: podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa albo zasady ogólne. Przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z dwóch form rozliczeń. Może zaliczyć składki odprowadzane na ZUS bezpośrednio do kosztów albo odliczyć je od dochodu w trakcie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Istotne jest to, że wybrany sposób rozliczeń będzie obowiązywał przez cały rok podatkowy, więc należy go wybrać rozsądnie. W rozliczaniu składek ZUS oraz wyborze najbardziej korzystnej dla przedsiębiorcy formy rozliczeń może skutecznie pomóc biuro księgowe, któremu można zlecić prowadzenie obsługi kadrowej firmy. W ten sposób zdejmiemy ze swoich barków wiele obowiązków i papierkowej roboty, która zabiera dużo cennego czasu.


Czym jest obsługa kadrowa firm?

Biura rachunkowe oferują prowadzenie obsługi kadrowej firm. Specjaliści pracujący w biurach księgowych mają obszerną wiedzę na temat rozliczania składek ZUS i bardzo sprawnie sporządzają miesięczne deklaracje rozliczeniowe. Oprócz tego mogą wykonać listę płac, wykonają dokumenty nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, pomogą w prowadzeniu kalendarza pracowniczego (w zakresie urlopów wypoczynkowych, chorobowych i macierzyńskich) oraz wiele innych usług.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.