Blog

12lip, 19

Księgowość stanowi jeden z elementów rachunkowości. Polega ona na ewidencjonowaniu stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł finansowania. Oznacza to rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku. Definiując księgowość bardziej przystępnym językiem, można powiedzieć, że jest to prowadzenie ksiąg oraz dokumentacji, gdzie wpisuje się wpływy, wydatki oraz wszystkie transakcje mające znaczenie dla stanu majątkowego przedsiębiorstwa.

Księgowym może zastać osoba, która ukończy między innymi kurs rachunkowości i sprawnie posługuje się komputerem, zwłaszcza programami księgowymi dostępnymi na rynku. Do tego zawodu przygotowują też studia wyższe na następujących kierunkach – rachunkowość, finanse, matematyka finansowa. Najlepsze przygotowanie daje jednak praca w zawodzie, uzupełniana na specjalnych szkoleniach.

Jak zatem wygląda praca księgowego? Jego głównym zadaniem jest zarządzanie systemem rejestracyjnym rachunkowości. Do jego obowiązków zatem należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 • tworzenie zestawień obrotów i sald, 
 • katalogowanie dokumentów, 
 • wycena aktywów i pasywów, 
 • weryfikacja dowodów księgowych pod kątem ich prawidłowości, 
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych.


W związku z tego typu obowiązkami osoba pełniąca funkcję księgowego musi dobrze znać przepisy, a zwłaszcza:

 • ustawę o rachunkowości, 
 • ustawę o podatku od towarów i usług, 
 • ustawę o podatku od osób fizycznych, 
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 
 • oraz wile innych dodatkowych przepisów i rozporządzeń


Znajomość tych przepisów oraz ich nowelizacji pomaga księgowemu odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki. Poza tym w tym zawodzie należy 
również biegle obsługiwać komputer, a w szczególności programy do obsługi księgowej oraz arkusze kalkulacyjne wspomagające pracę. Obecnie wymiana 
informacji czy korespondencji między księgowym a petentem czy też urzędem, odbywa się głównie za pomocą komputera. Księgowy współpracuje nie tylko z urzędem skarbowym, ale też innymi instytucjami. Praca na tym stanowisku wymaga niemałej wiedzy i jest odpowiedzialna.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.