Blog

15maj, 20

Księgowość uproszczona, tzw. mała księgowość, to forma prowadzenia księgowości przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie oparte na prostych zasadach, dlatego nie wymaga ani skomplikowanych narzędzi analityczno-rachunkowych, ani zaawansowanych umiejętności czy dostosowywania się do restrykcyjnych wymogów prawnych. Z tego artykułu dowiesz się, czym właściwie jest uproszczona księgowość, kto może z niej skorzystać i jakie są jej najważniejsze zalety.

Dla kogo księgowość uproszczona?

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki osób fizycznych: cywilne, jawne, partnerskie,
  • spółdzielnie socjalne,

których przychody z tytułu sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły limitu 2 mln euro. Zatem dla roku 2019 limit ten wynosi 8 746 800 zł. Po przekroczeniu wymienionego progu tracimy prawo do korzystania z małej księgowości i zobligowani jesteśmy do przejścia na pełne księgi rachunkowe.

Księgowość uproszczona w praktyce

Księgowość uproszczona opiera się tak naprawdę na bardzo prostych zasadach ewidencjonowania zdarzeń i danych finansowych. W ten sposób podmioty gospodarcze, osiągające stosunkowo niewielkie przychody, mogą w łatwy sposób obliczyć swoje zobowiązania podatkowe. Jest to bardzo praktyczny system księgowości, który nie wymaga ani specjalistycznych umiejętności, ani zaawansowanych narzędzi. I chociaż nie daje tak wielu możliwości monitorowania i analizowania danych finansowych jak pełna księgowość, to jednak spełnia podstawowe potrzeby wielu małych przedsiębiorców, którzy oczekują przede wszystkim szybkiego i prostego sposobu na rozliczenie podatków.

Formy księgowości uproszczonej

W ramach księgowości uproszczonej można zdecydować się na jedną z trzech form rozliczania działalności:

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – najprostsza i najczęściej wybierana forma opodatkowania. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wybierają przede wszystkim firmy jednoosobowe. W tym przypadku przedsiębiorca opłaca podatki od kwoty wypracowanego dochodu. Podatek może być naliczany na zasadach ogólnych (18% lub 32%) albo liniowo (19%).
  • Ryczałt ewidencjonowany – podatek naliczany jest na podstawie uzyskiwanych przychodów, ale z pominięciem kosztów. Obowiązują niższe niż standardowe stawki podatkowe – od 3% do 20%. Ta forma rozliczenia jest dostępna tylko dla niektórych przedsiębiorców.
  • Karta podatkowa – obowiązuje stała stawka podatku, niezależna od osiąganego przychodu. Ta forma opodatkowania jest dostępna dla przedsiębiorców spełniających określone wymagania dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, miejsca wykonywania, liczby zatrudnianych pracowników.

Zalety księgowości uproszczonej

Główną zaletą księgowości uproszczonej jest to, że – jak sama nazwa wskazuje – jest ona prosta. Przedsiębiorcy, którzy chcą całkowicie skupić się na własnym biznesie, mogą oddać jej prowadzenie w ręce biura rachunkowego. Jeśli jednak masz nieco czasu i stosowne umiejętności (lub chęć na ich podniesienie) w zakresie księgowości, możesz samodzielnie zająć się rozliczaniem podatków. W tym przypadku nie trzeba dostosowywać się do skomplikowanych wymagań formalno-rachunkowych czy rygorystycznych norm prawnych.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz