Blog

3paź, 19

Jak mówi starożytne przysłowie autorstwa samego Seneki „błądzić jest rzeczą ludzką”, każdy z nas popełnia błędy, które wynikają z niedostatecznego skupienia się na wykonywanym zadaniu albo chaotyczności pracy. Błędy mogą się także zdarzać nawet najbardziej doświadczonym księgowym. Wiele firm korzysta z outsourcingowych usług biur rachunkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała kwestia odpowiedzialności za błędy popełnione w rozliczeniach przez pracowników takiego biura. 


W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się problemowi ponoszenia odpowiedzialności za błędy popełnione w rozliczeniach przez biura księgowe.

Odpowiedzialność podatkowa za błędy w księgach spoczywa na przedsiębiorcy


Powierzając prowadzenie rozliczeń biuru rachunkowemu, musimy mieć świadomość, że nie zwalnia nas to z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych przez nie błędów. Wynika to z podstawowego założenia, że biuro rachunkowe nie odpowiada za podatkowe zobowiązania swoich klientów. Nawet jeśli w rachunkach pojawi się błąd, to Urząd Skarbowy i tak nie może wymagać spłaty zaległych podatków od biura rachunkowego lub jego pracownika, ponieważ nie są to jego zobowiązania podatkowe. 


Najczęstsze błędy w rozliczeniach


Warto uzmysłowić sobie, gdzie najczęściej dochodzi do błędów w prowadzeniu rozliczeń firm, aby lepiej to kontrolować. Zazwyczaj jest to zaniżenie zobowiązania podatkowego, nieuiszczenie wpłaty podatków w wyznaczonym terminie, zawyżenie zwrotów VAT czy wrzucanie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu.


Biuro ma obowiązek wypłacenia odszkodowania


Każde biuro rachunkowe ma obowiązek wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczenia cywilnego od szkód wynikających z prowadzonej działalności. Jeżeli pracownik biura popełni błąd w rozliczeniach, a konsekwencją tej pomyłki będzie dla klienta zapłata kary, to może on domagać się wypłaty odszkodowania za poniesione szkody. Biura księgowe są do tego zobligowane na mocy art. 471 Kodeksu cywilnego, gdzie widnieje zapis o odpowiedzialności kontraktowej. 

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.