Blog

19sie, 19

Podczas zakładania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia druku CEIDG-1. W tym dokumencie musi zaznaczyć, kto będzie prowadził jego księgowość.

Do wyboru ma trzy możliwości:
– księgowa, 
– biuro rachunkowe, 
– samodzielne prowadzenie rachunkowości.

Polskie prawo zezwala zatem na samodzielne prowadzenie księgowości w swojej firmie. Należy jednak zaznaczyć, że wymaga to pewnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów oraz systematyczności.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub małe firmy, niezatrudniające pracowników rozliczają się zwykle za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Można ją prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Samodzielne prowadzenie KPiR wymaga od przedsiębiorcy  regularnego zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych, takich jak przychody i rozchody. Muszą one być zapisane w języku polskim i w polskiej walucie.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów narzuca obowiązek dokumentowania wszystkich zapisów w księdze. Oznacza to, że każdy zakup towaru musi być poświadczony fakturą, to samo dotyczy przychodu ze sprzedaży towaru. Zarówno papierowe, jak i elektroniczne księgi przychodu posiadają instrukcje, według których należy prowadzić ewidencję. Przedsiębiorca musi zatem liczyć się z tym, że część czasu pracy będzie musiał poświęcić na zapoznanie się z przepisami oraz sposobem prowadzenia zapisów w KPiR. To dość istotna informacja, bo ten czas można by było poświęcić na szukanie nowych klientów. Istnieją również programy do samodzielnego prowadzenia księgowości online i warto się zastanowić, czy takie rozwiązanie nie sprawdzi się w naszym przypadku. Wszystko jednak zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz naszych oczekiwań finansowych a także  umiejętności oraz wiedzy w zakresie przepisów podatkowych.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.