Blog

29lip, 19

Wielu, zwłaszcza początkujących przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym. Wynika to zazwyczaj z niewystarczającej wiedzy na temat księgowości. W ten sposób zaoszczędzony czas można wykorzystać na rozwój działalności i zdobywanie nowych klientów. Na co w takim razie należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z biurem rachunkowym?

Przed dokonaniem wyboru biura rachunkowego warto porównać kilka ofert oraz sprawdzić jacy klienci korzystają z ich usług. Nie należy sugerować się tylko ceną, gdyż ważna jest jakość usługi oraz ochrona naszych interesów.

Każda umowa musi zawierać miejsce, datę jej podpisania oraz określać kto jest zleceniodawcą, a kto świadczy usługę. Na co jeszcze zwrócić uwagę w umowie z biurem rachunkowym?

  • Zakres usług, a zwłaszcza zasad komunikacji, obieg dokumentów, sporządzanie potrzebnej dokumentacji oraz informacji na ten temat, oraz terminy realizacji. Przedsiębiorca powinien dopilnować by wszystkie te usługi oraz sposoby ich świadczenia były precyzyjnie zapisane w umowie. Bardzo ważna jest droga komunikacji, która wybierzemy. Warto określić czy będziemy przesyłać dokumenty drogą elektroniczną, czy dostarczać je do biura osobiście. Należy określić czy biuro oblicza wysokość składek na  ZUS oraz, czy sporządza deklaracje podatkowe.
  • Rodzaj prowadzonej i przechowywanej dokumentacji podatkowej, czyli na przykład Księga Przychodów i Rozchodów.
  • Opłaty za usługi biura rachunkowego. Należy ustalić, jaka to będzie kwota oraz kiedy i jak będzie wypłacana. Warto też określić koszt ewentualnych usług dodatkowych.
  • W interesie przedsiębiorcy jest ustalenie z biurem rachunkowym comiesięcznego bilansu z KPiR. Da to jasną informację o dochodach i rozwoju firmy.
  • Ważny jest zapis umożliwiający dochodzenie odpowiedzialności, jeśli biuro nienależycie wykona usługę. Sprawdźmy, czy biuro posiada odpowiednie ubezpieczenie.
  • Okres trwania umowy powinien również być jasno sprecyzowany oraz sposób rozwiązania umowy.
  • Umowa powinna też zawierać informację o obowiązkach biura oraz obowiązkach zleceniodawcy.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.