Blog

6lut, 20

Powodzenie każdej współpracy zależy m.in. od określenia swoich potrzeb oraz oczekiwań. Pozwala to także nawiązać lepszą komunikację pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. Dlatego na początku należy ustalić zakres oczekiwanych usług, terminy i tryb współpracy oraz narzędzia, które ją ułatwią. 

Dostarczanie pełnych i zgodnych z prawdą danych

Pracownik działu księgowego lub biura rachunkowego nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które popełnił z powodu nieprawidłowych danych, które przedstawił mu pracodawca. Z tego powodu każdy przedsiębiorca musi przedkładać pełną dokumentację księgową, którą posiada i sprawdzić poprawność wszystkich danych. Wiąże się to także z respektowaniem zaakceptowanego przez obie strony przepływu danych, co pozwala na regularną aktualizację dokumentów księgowych. 

Trzymanie się ważnych terminów

Terminowość jest jednym z wyznaczników szacunku do pracy księgowych. Terminy związane z opłacaniem składek ZUS, składaniem sprawozdań itp. są często nieprzekraczalne, a ich niedopełnienie grozi odpowiedzialnością prawną wobec firmy. Dlatego należy szanować wymagania księgowych dotyczące terminowości składania oświadczeń, podpisów i realizacji przelewów, ponieważ wiąże się z tym także dobro przedsiębiorcy. 

Ważne jest także ustalenie, za pomocą jakich narzędzi była prowadzona księgowość, co zapewnia sprawny przepływ danych. Większość programów do prowadzenia ksiąg dysponuje możliwością przeniesienia danych do uniwersalnego formatu Excel. 

Zapewnienie dobrej komunikacji i stałego przepływu informacji

Księgowi powinni również wiedzieć, kto jest uprawniony do składania podpisów, zwłaszcza w czasie nieobecności osób decyzyjnych oraz kto może zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu organizacji. Dobrym obyczajem są z pewnością okresowe zebrania zarządu firmy z przedstawicielami biura rachunkowego, które pozwolą określić to, jak nowe projekty firmy wpłyną na współpracę z księgowymi. Pozwala to zachować odpowiedni obieg informacji i wyartykułować oczekiwania obu stron.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz