Blog

5paź, 19

Jakie obowiązki wobec klienta ma biuro rachunkowe?


Współpraca z biurem rachunkowym ma dla przedsiębiorców mnóstwo zalet. Dzięki wsparciu profesjonalnych księgowych zyskują więcej czasu, który mogą poświęcić na obmyślanie strategii rozwojowych i wdrażanie ich w życie. Bez fachowców z dziedziny księgowości i finansów prowadzenie każdej firmy byłoby dla większości z nas prawdziwym koszmarem. Ilość niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania firmy dokumentów, zaświadczeń i ewidencji przeraża każdego laika w dziedzinie finansów. Korzystajmy zatem z biur rachunkowych, ale miejmy świadomość tego, jakie obowiązki mają one wobec swoich klientów.


Obowiązki biura rachunkowego


• Rzetelne i prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowych.


• Bycie na czasie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi.


• Odpowiednie chronienie dokumentacji dostarczanej przez klienta (takiej jak np. rachunki czy faktury). Pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać jej osobom nieupoważnionym.


• Pracownicy biura rachunkowego są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej, więc nie mogą dzielić się informacjami o swoich klientach z osobami trzecimi.


• Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownicy biura rachunkowego muszą reprezentować swojego klienta przed Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Biuro rachunkowe musi systematycznie i bez opóźnień informować klienta o jego należnościach podatkowych. Może to robić drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną albo za pomocą faksu.


• Obowiązkiem biura rachunkowego jest także przeciwdziałanie terroryzmowi finansowemu oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Jest ono do tego zobligowane przez ustawę prawną, w konsekwencji niestosowania się do tych wymogów, pracownicy biura mogą odpowiadać przed sądem karą grzywny albo nawet pozbawieniem wolności.


• Biuro rachunkowe musi mieć zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia swojej działalności.


• Musi mieć specjalistyczny program komputerowy służący do profesjonalnego prowadzenia księgowości oraz mieć wykupione uprawnienia, aby móc z niego legalnie korzystać.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.