Blog

12sty, 20

Zatrudnianie pracowników oraz zarządzanie ich zespołem wymaga wielu umiejętności, ale też wiąże się z prowadzeniem szczegółowej dokumentacji dotyczącej każdego pracownika. Działalność ta wymaga znajomości przepisów oraz nakładów pracy, dlatego wielu pracodawców decyduje się na współpracę z niezależnym biurem rachunkowym. Warto wówczas znać zakres usług, które usprawnią prowadzenie przedsiębiorstwa i zarządzanie zespołem pracowników.

Co zapewnia obsługa kadrowo-płacowa?

Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej ścieżkę zawodową pracownika stanowi obowiązek pracodawcy. Oferta usług kadrowo-płacowych może być wszechstronna, do podstawowych czynności należy prowadzenie dla każdego zatrudnionego w przedsiębiorstwie teczki z jego z danymi osobowymi, wśród których znajdują się dyplomy oraz poświadczenia kompetencji pracowniczych oraz wszelkie inne dokumenty istotne od momentu nawiązania stosunku pracy. Aby prawa pracownika były respektowane, istotne jest też prowadzenie harmonogramu szkoleń bhp obowiązujących osoby zatrudnione. Podobnie wśród spraw kadrowych ważne miejsce zajmuje monitorowanie ważności orzeczeń lekarskich umożliwiających wykonywanie obowiązków zawodowych oraz przygotowanie skierowań do wykonania obowiązkowych badań lekarskich. Kolejna sprawa dotyczy prowadzenia kalendarza urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych oraz okolicznościowych. Obowiązkowa jest ewidencja zwolnień lekarskich. Ponadto korzystając z obsługi kadrowej, otrzymuje się prawidłowo sporządzone dokumenty nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy oraz umowy z zakresu cywilnoprawnego, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia itp. Zagadnienia płacowe natomiast wymagają sporządzania list płac oraz ewidencjonowania czasu pracy. Ponadto należy sporządzać miesięczne deklaracje rozliczeniowe wykazujące wysokość składek odliczanych na ZUS. Do Urzędu Skarbowego kieruje się dokumenty podatku dochodowego od pracowników. Pracownikom przygotowuje się całoroczne obliczenie podatku (PIT-4R). W zakres obsługi kadrowo-płacowej może też wchodzić reprezentacja przedsiębiorcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS-u.

Kadry i płace pod profesjonalną opieką

Zajmowanie się zagadnieniami powiązanymi z zatrudnieniem pracowników wymaga wiedzy, gdyż ich zakres jest szeroki. Dodatkowo ich prowadzenie określają często zawiłe przepisy prawne, których interpretacja możliwa jest dzięki doświadczeniu. Powierzając prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu, każdy pracodawca zyskuje gwarancję profesjonalnego wsparcia w zgodzie z przepisami prawnymi. Od momentu nawiązania współpracy z zewnętrzną firmą, można całkowicie poświęcić się działalności przedsiębiorstwa, docenia się przede wszystkim czas, który pochłaniały wcześniej zagadnienia kadrowo-płacowe. Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym Super Księgi, to jeszcze jedna zaleta – usługi naszej firmy stanowią mniejsze koszty niż stworzenie etatu dla osoby kierującej sprawami pracowników.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz