Blog

4lut, 20

Poszukiwanie osób do idealnego zespołu stanowi jedno z największych wyzwań młodego przedsiębiorcy. Każdy, kto decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi zmierzyć się z tym samodzielnie. Ta zasada nie dotyczy jednak działań związanych z obsługą kadrowo-płacową. Przekazanie tych obowiązków zewnętrznej firmie księgowej pozwala uzyskać więcej czasu na strategiczne działania firmy.

Obsługa płac oraz świadczeń socjalnych

Podstawowym zadaniem w obsłudze płacowej jest naliczanie wynagrodzeń w oparciu o ewidencję czasu pracy. Towarzyszy temu sporządzanie listy płac oraz dowodów przelewów, czyli całej dokumentacji, która poświadcza otrzymane przez pracownika wynagrodzenie. Obsługa ta zawiera w sobie również sporządzanie dokumentacji związanej z urlopami, a także tej będącej podstawą do określenia praw do rent i emerytur. Firmy rachunkowe niejednokrotnie pośredniczą w kontakcie pomiędzy pracownikiem a instytucjami takimi jak ZUS lub Urząd Skarbowy, do którego kierowane są imienne deklaracje rozliczenia PIT-u. 

Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników

Zatrudnianie przez firmę nowych osób wiąże się z przygotowywaniem dokumentacji takiej jak umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Stają się one podstawą do stworzenia akt osobowych przypisywanych każdemu pracownikowi. Znajdują się w nich wszelkie informacje na temat przebiegu zatrudnienia w danej firmie, łącznie z wykonywaniem czynności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Często w zakresie obsługi kadrowo-płacowej mieści się kierowanie pracowników na obowiązkowe wstępne badania lekarskie, które mają oceniać zdolność pracownika do podjęcia pracy. Dotyczy to także badań kontrolnych i okresowych. 

Doradztwo w zakresie prawa pracy

W związku z tym, że zakres obsługi kadrowo-płacowej cały czas się poszerza, coraz częściej można spotkać się z usługami doradztwa w zakresie prawa pracy, które jest bardzo zmienne. Obsługa ta przynosi korzyści nie tylko w efektywności działań firmy, ale wynika także z neutralności, ponieważ nie wiąże się zaangażowaniem w relację pomiędzy pracodawcą i zatrudnionym. Ze względu na znajomość wielu praktyk związanych z zatrudnianiem ludzi, specjaliści z zakresu rachunkowości są w stanie często doradzić rozwiązania, które są korzystne szczególnie dla młodych przedsiębiorców.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz