Blog

27lip, 15

Dotychczasowy limit obrotu 20.000 zł rocznie, zwalniający z korzystania z kasy fiskalnej, od 2015 r. nie ma zastosowania do przedsiębiorców prowadzących małe bary, lokale z przygotowywaną żywnością oraz budki z „fast foodami”.
Obecnie zwolnienia tego nie zastosuje się już u podatników, prowadzących usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Chodzi wyłącznie o podmioty świadczące takie usługi w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, w tym takie,
które świadczą usługi jedynie sezonowo. Podobnie zwolnienia nie stosuje się niezależnie od wielkości obrotu u podatników trudniących się usługami przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
Problem z zastosowaniem zwolnienia z kasy dotyczyć będzie również podatników prowadzących działalność łączoną: sprzedaż gotowych posiłków oraz katering. W takim przypadku przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych zmusi do instalacji kasy od pierwszej transakcji. Zainstalowana kasa fiskalna będzie musiała być stosowana zarówno do sprzedaży na miejscu, jak i do kateringu.
Problem wreszcie dotyczyć będzie sytuacji, w której przedsiębiorca zamiast stacjonarnych palcówek gastronomicznych, sprzedaż prowadzi wyłącznie w formie obwoźnej. Może ona przyjąć postać parkowania własnego samochodu specjalnego – przystosowanego do sprzedaży posiłków typu fast food, ale może również przyjąć postać montażu obwoźnych punktów handlowych na bazarach, targowiskach itp. Punktów takich nie można nazwać stacjonarnymi – ich siedziba musiałaby pozostawać niezmienna przez dłuższy czas. Pozostaje jednak wątpliwe, czy przedsiębiorca, który tylko sezonowo wydzierżawia miejsce w budynku na prowadzenie „małej gastronomii” może nie korzystać z kasy fiskalnej. Sezonowość działalności nie zwolnią go z obowiązku, a stałe miejsce (stacjonarne) powoduje, że powinien kasę posiadać od pierwszej sprzedaży.
Choć nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2015 r., to prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej na dotychczasowych zasadach podatnicy zachowują co do zasady do 1 marca 2015 r. Po tym terminie podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na obrót tracą do niego prawo z chwilą wykonania czynności związanej z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej lub kateringu.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz