Blog

24sie, 15

Przedsiębiorstwo jako płatnik nie ma obowiązku przechowywania u siebie dodatkowych egzemplarzy PIT-11 i PIT-40, które przekazało pracownikom w celu rozliczenia podatku. W praktyce warto przechowywać kopie tych dokumentów, przynajmniej przez okres 5 lat.
Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej płatnicy i inkasenci mają obowiązek przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Najczęściej okres ten będzie wynosić 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin pobrania lub przekazania podatku przez płatnika (inkasenta).

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz