Blog

22kw., 20

Księgowość na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania, która chętnie wybierana jest przez przedsiębiorców. W tym artykule wyjaśnimy, na czym właściwie polega to rozliczenie oraz kiedy warto się na nie zdecydować.

Czym właściwie jest księgowość na zasadach ogólnych?

W przypadku księgowości na zasadach ogólnych ewidencja księgowa powinna być prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów (w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych) lub ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca płaci podatek określany procentowo od faktycznie osiągniętego dochodu (różnica między przychodem a kosztami prowadzenia działalności). Oczywiście im większe koszty, tym niższa wartość podatku.

Księgowość na zasadach ogólnych obejmuje różnorodne odliczenia podatkowe. Pozwala na korzystanie z ulg podatkowych, rozliczanie wspólnie z małżonkiem itp.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może prowadzić księgowość w swoim przedsiębiorstwie samodzielnie lub też skorzystać z profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. Warto przy tym pamiętać, że prowadzenie KPiR wymaga pewnej wprawy, a przede wszystkim czasu. W księgach należy ewidencjonować wszelkie firmowe wydatki i transakcje sprzedaży na podstawie faktur oraz rachunków. Niektórzy przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia m.in. ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji sprzedaży, rejestrów VAT, ewidencji przebiegu pojazdu itp. Oczywiście trzeba też pamiętać o obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych. Konieczność dopełnienia tych wszystkich kwestii formalnych sprawia, że wielu przedsiębiorców, również prowadzących działalność jednoosobową, decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym.

Dla kogo księgowość na zasadach ogólnych?

Prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych to najczęściej wybór samego podatnika, jednak trzeba pamiętać o tym, że dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego jest to jedyna możliwa forma opodatkowania. Mogą z niej skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz