Blog

4lis, 19

W naszym kraju z roku na rok przybywa nowych biur rachunkowych. Pojawiają się niczym grzyby po deszczu, stąd nasuwa się pytanie: kto może świadczyć tego typu usługi? W dzisiejszym wpisie postaramy się to dokładnie opisać, bo całkiem niedawno zmieniły się przepisy w tym zakresie.


Świadczenie usług rachunkowych – co to takiego?


Usługi rachunkowe są to usługi związane z prowadzeniem rozliczeń firm. W zakresie usług rachunkowych zawiera się: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (tzw. ryczałt), ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ewidencji VAT, a także przygotowywanie deklaracji VAT, PIT i CIT, sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS oraz tworzenie planu kont i polityki rachunkowości.


Dodatkowo biuro rachunkowe może też świadczyć inne usługi powiązane z prowadzeniem rozliczeń. Jest to między innymi obsługa kadrowa i płacowa danej firmy.


Kto może prowadzić biuro rachunkowe?


Do 10 sierpnia 2014 roku obowiązywało rozporządzenie, w myśl którego prowadzić biuro księgowe mogły wyłącznie osoby posiadające Licencję Ministra Finansów. Zostało ono zniesione i od sierpnia 2014 roku takie biuro może być prowadzone przez każdego przedsiębiorcę, który jednak musi spełniać kilka warunków.


Przede wszystkim musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i musi być przedsiębiorcą, czyli musi prowadzić działalność gospodarczą. Nie może być to osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo gospodarcze, skarbowe ani żadne inne określone w ustawie o rachunkowości. Osoba, która decyduje się świadczyć usługi rachunkowe, musi mieć także wykupione ubezpieczenie OC za ewentualne szkody spowodowane prowadzoną przez siebie działalnością.


Dlaczego wprowadzono takie zmiany?


Zmiany wprowadzone w 2014 roku miały ułatwić dostęp do wykonywania niektórych profesji regulowanych. Brak konieczności posiadania odpowiedniej licencji i certyfikatu księgowego spowodował, że na polskim rynku pojawiło się bardzo dużo nowych biur rachunkowych. Jeżeli szukają Państwo godnego zaufania biura księgowego, z którym chcecie nawiązać współpracę, warto je najpierw dokładnie sprawdzić. Kwalifikacje księgowych można zweryfikować, prosząc o pokazanie zdobytych przez nich certyfikatów, licencji i potwierdzeń odbytych szkoleń.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz