Blog

3sie, 15

Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, a także ci rozliczający się według stawki liniowej mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:
– w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy,
– w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa wyżej, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
Warto podkreślić, że jeśli okaże się, że przez dwa kolejne lata wstecz poprzedzające rok 2015 (rozliczenie roczne za rok 2012 i 2013) dochód podlegający opodatkowaniu nie został wykazany, wówczas rozliczanie podatku dochodowego w formie zaliczek uproszczonych nie będzie możliwe.
Aby skorzystać z rozliczania zaliczek w formie uproszczonej, trzeba zawiadomić urząd skarbowy. Podatnicy mają na to czas do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy mają zamiar zastosować tę metodę rozliczania. Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.
Warto pamiętać, że złożone zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 lutego w jednym z kolejnych lat zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o chęci rezygnacji z rozliczania zaliczek w formie uproszczonej.
Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie uproszczonych zaliczek może być korzystne podatkowo. Będzie tak zwłaszcza w sytuacji, gdy w bieżącym roku dochód podatnika ma być wyższy niż w poprzednich latach. PIT i CIT w pełnej wysokości zapłacić trzeba będzie dopiero w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia 2016 r.
W trakcie 2015 r. trzeba będzie płacić tylko niższe kwoty zaliczek. Zaoszczędzoną kwotę można zainwestować.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz