Blog

13lip, 15

Polska znajduje się w ścisłej czołówce Unii Europejskiej pod względem czasu spędzanego w pracy. W 2013 r. polscy pracownicy pracowali średnio aż po 41 godzin tygodniowo. Więcej czasu w pracy spędzali jedynie Grecy. Równocześnie produktywność polskiej pracy jest aż trzykrotnie niższa od średniej unijnej.
Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że średnia liczba godzin przepracowanych w skali tygodnia jest w Polsce większa o 3,5 godz. względem przeciętnej dla wszystkich 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2013 wynika natomiast, że więcej niż jedna szósta pracujących Polaków spędza w pracy minimum 50 godz. w skali jednego tygodnia.
Według analityków GUS, przyczyny stosunkowo dużej skali zjawiska dłuższej pracy są różnorakie. W niektórych przypadkach są to powody czysto materialne (np. osoby otrzymujące niskie wynagrodzenia), ale nie brak też sytuacji, kiedy pracownik zostaje dłużej w pracy z obawy przed utratą zatrudnienia.
Jak się okazuje, przepracowany czas nie przekłada się na wysoką produktywność. Polska zajmuje pod tym względem dopiero 5. miejsce od końca.
Średnia produktywność dla całej Unii Europejskiej jest trzykrotnie wyższa. W porównaniu do Polski gorzej sytuacja wygląda tylko w czterech krajach członkowskich: na Litwie i Łotwie oraz w Rumunii i Bułgarii.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz