Blog

Informacje o księgowości we Wrocławiu – Poradnik podatkowy

Nowelizacje przepisów, wprowadzają mniej lub bardziej istotne zmiany w porządku prawnym i podatkowym. Ich skutki mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie firm i obligują przedsiębiorców do podjęcia konkretnych działań, których celem będzie dostosowanie firmy do nowej sytuacji prawnej. Zaniedbania poczynione w tym obszarze mogą mieć przykre następstwa w postaci kar i mandatów. Jednak konieczność stałego śledzenia wszystkich wprowadzanych zmian wymaga dużego zaangażowana i poświęcenia temu sporej ilości czasu. Czasu, którego przedsiębiorcy mają zawsze zbyt mało.

Dlatego też nasze biuro obsługi księgowej oferuje przejęcie wszystkich kwestii związanych z finansowym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa. Klientom zapewniamy tym samym możliwość poświęcenia pełnej uwagi na prowadzenie biznesu. Świadcząc profesjonalne usługi księgowe we Wrocławiu, staramy się jednocześnie przybliżyć naszym obecnym i potencjalnym Klientom wszystkie zmiany, publikując na naszej stronie niezbędne informacje dotyczące nowelizacji przepisów prawa pracy oraz prawa podatkowego, a także praktyczne porady jak funkcjonować w dzisiejszym świecie biznesu.

znaki zapytania

15Lip, 19

Zakładając własną firmę musimy podjąć kilka kluczowych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Zanim zarejestrujemy działalność w urzędzie gminy powinniśmy wziąć pod uwagę, jakich przychodów się spodziewamy z naszej działalności i wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Własna działalność gospodarcza lub spółka osobowa może rozliczać podatek w następujących formach: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt, ... more

12Lip, 19

Księgowość stanowi jeden z elementów rachunkowości. Polega ona na ewidencjonowaniu stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł finansowania. Oznacza to rejestrowanie zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku. Definiując księgowość bardziej przystępnym językiem, można powiedzieć, że jest to prowadzenie ksiąg oraz dokumentacji, gdzie wpisuje się wpływy, wydatki oraz wszystkie transakcje mające znaczenie dla stanu majątkowego ... more

1Lip, 19

Prowadzenie własnej firmy łączy się nie tylko z rozwijaniem własnej działalności, ale również z jej dokumentowaniem oraz rozliczaniem. Samodzielne prowadzenie księgowości to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga od przedsiębiorcy dokładności, skrupulatności oraz wiedzy na temat finansów. Jakie są wady i zalety prowadzenia księgowości na własną rękę? Zalety samodzielnego prowadzenia działalności Do głównych zalet zaliczymy brak ... more

26Cze, 19

Decyzja o założeniu własnej firmy to często wynik dobrego pomysłu na biznes lub brak odpowiednich ofert pracy w miejscu zamieszkania. Przed założeniem własnej firmy należy przemyśleć kilka istotnych kwestii, a mianowicie: Nazwa firmy, Profil jej działalności i związane z tym kody PKD, Data rozpoczęcia działalności, Forma opodatkowania, Konto firmowe czy prywatne, Profil zaufany. Są to ... more

14Cze, 19

Prowadząc firmę, podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym. Naszym obowiązkiem jest opłacanie składek na te dwa ubezpieczenia. Zatrudniając pracowników, musimy także opłacać składki na ich ubezpieczenia (zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Formalności związane z odprowadzaniem owych składek są zawiłe i wiele osób gubi się w związanej z tym papierkowej robocie. Składki ... more

3Cze, 19

Każdy płatnik składek ZUS co roku składa bardzo dużo różnych dokumentów. W wielu z nich spotykamy błędy, które wynikają z zagubienia się w mnogości różnych sum, dat, specjalnych kodów i identyfikatorów. W tym wpisie omówimy najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu składek ZUS. Dlaczego warto pilnować poprawności składanych dokumentów? Warto jest korygować błędy występujące w dokumentach ... more

9Sty, 18

Zbliża się termin zapłaty składek ZUS za grudzień 2017 roku. Co wpisać w przelewie oprócz nowego numeru konta? Od początku stycznia płatnicy składek ZUS dokonując przelewu muszą dokonywać tych płatności na nowych zasadach. Należności nie tylko należy wpłacać na nowy numer rachunku składkowego – indywidualny dla każdego płatnika, ale także zmieniły się zasady opisywania przelewu ... more

8Sty, 16

W lutym wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy. Zmiany będą dotyczyć m.in. umów o pracę zawieranych na czas określony a także okresów ich wypowiedzeń. Nowe przepisy w znacznym stopniu zmienią obecną praktykę zatrudniania pracowników na podstawie umów czasowych. W obecnym stanie prawnym, dopuszcza się możliwość zawarcia dwóch umów o pracę na czas określony, natomiast ... more

5Lis, 15

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu o jego kwotę m.in. są opłacane składki ubezpieczeniowe za osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.   Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego ... more

3Lis, 15

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy zlecenia. Zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku obejmą zleceniobiorców posiadających kilka tytułów do ubezpieczeń. Teraz osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (zlecenie-zlecenie; zlecenie-praca nakładcza; zlecenie-działalność gospodarcza) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z ... more