Blog

3cze, 19

Każdy płatnik składek ZUS co roku składa bardzo dużo różnych dokumentów. W wielu z nich spotykamy błędy, które wynikają z zagubienia się w mnogości różnych sum, dat, specjalnych kodów i identyfikatorów. W tym wpisie omówimy najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu składek ZUS.


Dlaczego warto pilnować poprawności składanych dokumentów?

Warto jest korygować błędy występujące w dokumentach na bieżąco, aby na naszym koncie panował ład i porządek. O poprawki błędów w dokumentach ZUS dopomina się często po upływie długiego czasu od momentu ich złożenia. W takich sytuacjach trudno jest odtworzyć ówczesny stan faktyczny i prawie niemożliwe staje się dla płatnika składek naniesienie niezbędnych poprawek.


Częste są sytuacje, kiedy jeden błędnie wypełniony dokument powoduje zaburzenie chronologicznego porządku wszystkich innych dokumentów na danym koncie. W takich wypadkach nie wystarczy już korekta jednego dokumentu, ale potrzebne staje się ponowne przetworzenie wszystkich dokumentów w odpowiedniej kolejności.


Najczęstsze błędy:


Błędy w datach – to jeden z najpopularniejszych błędów. W dokumentach składanych do ZUS występuje wiele błędnie wypisanych dat (między innymi podlegania ubezpieczeniom albo prowadzenia działalności).


Błędy w kodach – źle wprowadzony kod na tytuł ubezpieczenia albo prowadzenia działalności.


Błędy w danych identyfikacyjnych – często zdarzają się błędy w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego.


Błędy w zakresie ubezpieczenia


Brak raportów zerowych w okresach podlegania ubezpieczeniom – dotyczy to miesięcy, kiedy nie nastąpiła wypłata wynagrodzenia.


Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek – częste są także błędy związane z przekroczeniem przez osobę ubezpieczoną rocznej podstawy wymiaru składek.


Błędnie wypełnione raporty za osoby na urlopach – dotyczy to osób, które przebywają na urlopach macierzyńskich albo wychowawczych.


Błędy w numerach kont – zdarza się, że mylimy się w numerach kont i wtedy wpłata, która miała pójść na fundusz ubezpieczeń społecznych trafia na fundusz ubezpieczeń zdrowotnych.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.