Blog

13paź, 15

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).

Porównanie kwot miesięcznych składek z 2015 i 2016 r. – duży ZUS

  2015 r. 2016 r.
Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek 2375,40 zł 2433,00 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%* 42,76 zł* 43,79 zł*
Ubezpieczenie emerytalne 19,52% 463,68 zł 474,92 zł
Ubezpieczenie rentowe 8% 190,03 zł 194,64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58,20 zł 59,61 zł
Razem składki na ub. społ. 754,67 zł 772,96 zł
Fundusz pracy 2,45% 58,20 zł 59,61 zł
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki 3104,57 zł 3104,57 zł**
Ubezpieczenie zdrowotne 9% 279,41 zł 279,41 zł**
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75% 240,60 zł 240,60 zł**
Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.) 1092,28 zł 1111,98 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

** Kwoty obowiązujące w 2015 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2016 r.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz