Blog

4wrz, 19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga od przedsiębiorców składania różnych deklaracji. Wśród nich są między innymi deklaracje zgłoszeniowe, które mamy obowiązek złożyć przy zakładaniu działalności oraz kiedy zatrudniamy nowego pracownika. Ich zadaniem jest zgłoszenie nowych pracowników do ubezpieczeń społecznych. Jednak najczęściej składaną deklaracją jest ZUS DRA, czyli tak zwana deklaracja rozliczeniowa przedsiębiorców. Mamy obowiązek składania jej regularnie co miesiąc w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.


Czym jest ZUS DRA?

ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową i korygującą, na której rozliczamy wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne za siebie, a także za swoich pracowników. Przedsiębiorcy są zobligowani do składania jej regularnie co miesiąc, a jeżeli zatrudniają pracowników, to muszą razem z drukiem ZUS DRA przekazać także imienne raporty dla każdego z nich.


Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której przedsiębiorca nie zatrudnia nikogo i decyduje się na opłacanie minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne. W takim wypadku deklarację ZUS DRA składamy tylko jeden raz, a następnie musimy pamiętać jedynie o terminowym opłacaniu składek – bez konieczności comiesięcznego składania druku DRA.


Jak wypełnić deklarację ZUS DRA?

Na początku wypełniamy część pierwszą, która zawiera dane organizacyjne. W pierwszym polu określamy termin przesyłania deklaracji oraz raportów. Do wyboru mamy 5 opcji, w zależności od tego do jakiego dnia miesiąca opłacamy składki.


Następnym krokiem jest wypełnienie identyfikatora deklaracji. Najważniejsze są dwie pierwsze cyfry, które świadczą o tym czy składasz ZUS DRA po raz pierwszy w tym miesiącu, czy dokonujesz korekty deklaracji.


Druga część to dane dotyczące identyfikacji płatnika składek, a więc czeka nas wpisywanie w odpowiednie rubryki naszych danych zgodnych z tymi, które znajdują się w rejestrze działalności gospodarczej.


W części trzeciej znajdują się inne informacje, czyli np. liczbę ubezpieczonych oraz stawkę procentową ubezpieczenia wypadkowego.


Najważniejszą częścią całej deklaracji jest część czwarta, w której płatnik musi obliczyć i wskazać dokładne kwoty składek, odprowadzonych przez niego w poprzednim miesiącu na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i wypadkowe. Te skomplikowane rozliczenia najlepiej jest powierzyć profesjonalnym księgowym, aby uniknąć pomyłek.


Następnie czekają nas jeszcze części dotyczące zestawienia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych. 


Ostatnią rzeczą jest deklaracja dochodu, którą wypełniają tylko przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie.

Brak komentarzy

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.