Blog

13paź, 15

W sytuacji, gdy umowa zlecenia to jedyna forma zatrudnia, obowiązkowo trzeba odprowadzać składki do ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i to właśnie na jego podstawie można otrzymać zasiłek chorobowy.
Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można przystąpić na własne życzenie. Jeżeli zakład pracy nie dysponuje gotowym formularzem do wypełnienia, to trzeba pamiętać o tym, aby samemu spisać oświadczenie.
Zgłoszenia do ZUS dokonuje pracodawca. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy na zleceniu.
Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45 procent od wynagrodzenia brutto i pobierana jest z wynagrodzenia pracownika. Za rozliczenie i odprowadzenie składek odpowiada zleceniodawca. Nieterminowe wpłaty nie kolidują z wypłatą zasiłku dla pracownika.
Aby otrzymać zasiłek za czas choroby po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi upłynąć 90 dni – tzw. okres wyczekiwania.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz