Blog

3lis, 15

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy zlecenia. Zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku obejmą zleceniobiorców posiadających kilka tytułów do ubezpieczeń.
Teraz osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (zlecenie-zlecenie; zlecenie-praca nakładcza; zlecenie-działalność gospodarcza) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. W roku 2016 jeżeli z umowy zlecenia przychód osiągnięty w danym miesiącu okaże się niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wykonawca miał jeszcze inne tytuły to one też będą oskładkowane obowiązkowo, póki łączna podstawa wymiaru w danym miesiącu, z wszystkich lub określonych tytułów, osiągnie lub przewyższy pułap minimalnej stawki wynagrodzenia czyli 1850 zł brutto.
Płatnicy zatrudniający zleceniobiorców będą się musieli liczyć z koniecznością dokonywania korekt w zakresie nadpłaty bądź niedopłaty składek. Dopiero bowiem po zakończeniu każdego miesiąca można będzie stwierdzić jaka była faktyczna łączna podstawa wymiaru składek z wszystkich tytułów. Zleceniobiorcy będą musieli wszystkim swoim płatnikom dostarczać informacje miesięczne lub oświadczenia o uzyskanym przychodzie u każdego z nich.

Brak komentarzy

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.

Zostaw komentarz